Başvuru Koşulları

Etkinlik kapsamında eğitim alacak katılımcıların belirlenmesinde TÜBİTAK tarafından başvuru şartlarında yer verilen “yurt içinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ya da en az lisans derecesine sahip, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsü ya da Ar-Ge kuruluşunda çalışan araştırmacılar”dan oluşması koşulu temel alınacaktır.
Ek olarak eğitim etkinliğine kabul edilecek katılımcıların seçiminde;
  • Kamu kurum ve kuruluşlarında afet müdahalesi ile ilgilenen bireylere,
  • Afet yönetimi ve arama kurtarma ile ilgili alanlarda eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrenciler ile afet yönetimi birimlerinde görev yapan araştırmacılara (belgelendirmek koşulu ile),
  • TÜBİTAK Doktora veya yüksek lisans bursu alan lisansüstü öğrencilere,
  • Afet yönetimi ve arama kurtarma ile ilgili çalışmaları olan başvuru sahiplerine,
  • Daha önce 2237-A kodlu bir projeye katılmayan başvuru sahiplerine,
  • 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere maruziyet yaşamış başvuru sahiplerine
öncelik tanınacaktır.

Katılımcı adayları 15 Nisan 2024- 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında https://usarstratejileri.com web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak başvurularını gerçekleştireceklerdir. 

Etkinliğe başvuru yapan katılımcı adaylarının değerlendirilmesi 5 Mayıs 2024- 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenleme kurulu üyeleri tarafından yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda yapılacaktır. Etkinlik kontenjanı 20 katılımcı ile sınırlıdır.

Etkinlik katılımcı listesi proje değerlendirmesinden sonra 10 Mayıs 2024 tarihinde proje web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Adayların başvuruya ilişkin ek belgeleri (öğrenci belgesi, transkript, yayın belgesi, çalışma belgesi vb.) son başvuru tarihinden önce bilgi@usarstratejileri.com adresi aracılığıyla düzenleme kurulu ile paylaşmaları gerekmektedir.

* Başvuruda bulunacak adayların Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) üyeliği olması gerekmektedir.

*Katılımcıların etkinlik programı süresince konaklama ve yemek ücretleri proje bütçesinden karşılanacaktır. 

"Kentsel Arama Kurtarma Stratejileri" Eğitim Etkinliği başvuruları sona ermiş olup Etkinlik Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirmeler sonuçlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda başvurusu olumlu sonuçlanan adaylara "Kabul Mektupları" e-posta ile iletilmiştir. Başvuru yapan tüm adaylara "Etkinlik Düzenleme Kurulu" adına teşekkür ederiz.