Etkinlik Düzenleme Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ORAL (Yürütücü)
Prof. Dr. Ekrem CENGİZ
Prof. Dr. Mehmet Zeki YILDIRIM
Dr. Öğr. Üyesi Melikşah TURAN
Öğr. Gör. Dr. Emrah GÖKKAYA
Öğr. Gör. Dr. İnci ÖZDEMİR

Arş. Gör. Dr. Hatice TUNÇ

Erzurum Teknik Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Kayseri Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Etkinlik Bilim Kurulu

Prof. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR
Prof. Dr. Salih YILDIZ
Doç. Dr. Nihal GÖRDES AYDOĞDU
Doç. Dr. Kerem HEPDENİZ
Doç. Dr. Soner DÖNMEZ
Dr. Öğr. Üyesi Erdem GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Üyesi Hakan ULUTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil ÇELİK
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Gümüşhane Üniversitesi
Erzurum Teknik Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi